ปุจฉา-วิสัชนา > ความสัมพันธ์ > ไม่ชอบบนบานศาลกล่าว แต่จำใจ...เพื่อแม่
กลับหน้าแรก

ไม่ชอบบนบานศาลกล่าว แต่จำใจ...เพื่อแม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ โยมรู้สึกเคืองทุกครั้งที่แม่อยากให้พาไปไหว้ขอบนบาน ศาลกล่าวตามสถาน ที่ๆใครๆแนะนำมาว่าดีดัง โยมไม่อยากพามาเลยค่ะ. เรื่องแก้ปีชง รดน้ำมนต์อะไรเช่นนี้ ตัวโยมเองก็คิดว่างมงาย ใจโยมก็เริ่มร้อนเมื่อต้องมาในสถานที่ดังกล่าว ศาสนาพุทธไม่ได้สอนเราแบบนี้ใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ โยมควรจะทำอย่างไรดีค่ะพระอาจารย์ กราบค่ะ

 

พุทธศาสนามองว่าสิ่งศักดิสิทธิ์หรืออำนาจดลบันดาลของเทวดานั้นไม่ใช่ สรณะอันประเสริฐ จึงไม่ควรพึ่งพิงหรือลุ่มหลงฝักใฝ่ เพราะไม่อาจแก้ปัญหาให้ได้จริง อีกทั้งยังทำให้ไม่รู้จักพึ่งพาตนเอง ทำให้จิตใจไม่เป็นอิสระ แต่คนเรานั้นบางครั้งก็อ่อนแอ หวังพึ่งพาสิ่งภายนอกรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อประสบเคราะห์หรือ มีภัยคุกคาม แม้เราจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว แต่การที่จะไปคัดง้างเขาตรง ๆ นั้นมักจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะขัดกับความเชื่อหรือความรู้สึกของเขา

จะดีกว่าหากเราอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสะพานหรือสื่อพาเขาเข้าหาธรรมะ หรือมีการพัฒนาตนจนเกิดความมั่นใจในตนเอง เชื่อมั่นในความเพียรของตน รวมทั้งมีศรัทธาในธรรมว่าเป็นที่พึ่งอันแท้จริง

ดังนั้นอาตมาจึงมีความเห็นว่า เวลาแม่อยากพาให้ไปบนบานศาลกล่าวตามสถานที่ต่าง ๆ ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธ น่าใช้โอกาสนั้นแนะนำท่านว่าการบนบานศาลกล่าวจะได้ผล ต้องหมั่นทำความดี ทำจิตให้เป็นกุศลด้วย หากสถานที่ที่แม่อยากไปนั้น เป็นวัดที่พอจะมีพระสงฆ์ที่สอนธรรมได้ ก็พาแม่ไปฟังธรรมจากท่านด้วย

อาตมาคิดว่า หากพยายามแทรกธรรมะไปในระหว่างที่แม่ไปบนบานศาลกล่าวตามที่ต่าง ๆ ก็น่าจะช่วยโน้มนำท่านให้เข้าหาธรรม พุทธศาสนายอมรับได้ หากอาศัยสิ่งศักด์สิทธิ์เป็นสื่อพาคนเข้าหาธรรม เพื่อเกิดการพัฒนาตนจนเกิดปัญญา พึ่งพาตนเองได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved