ปุจฉา-วิสัชนา > บุญ บาป ศีล ทาน กรรม > การรับส่วนบุญของผู้ล่วงลับไปแล้วในศาสนาอื่น ๆ
กลับหน้าแรก

การรับส่วนบุญของผู้ล่วงลับไปแล้วในศาสนาอื่น ๆ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
ขออนุญาต สอบถามปัญหาธรรมคะ เพื่อนร่วมงานได้มีคำถามว่า " ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ที่ไม่มีการทำบุญตักบาตร กรณีที่เค้าตายแล้วเค้าจะได้รับส่วนบุญจากที่ใดได้บ้างค่ะ " (พอดีหาคำตอบไม่ได้เลยรับปากว่าจะมาสอบถามที่ FB ให้ค่ะ ) - ขอบคุณนะคะ -

 

อาจจะได้จากคนข้างหลังที่ทำความดีในนามของเขา หรืออุทิศความดีให้แก่เขา เช่น สร้างโรงพยาบาล ห้องสมุด โรงเรียน สวนสาธารณะ หรือมูลนิธิในนามของเขา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved