ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต > อยากนำธรรมะที่พระไพศาลเผยแผ่ไปจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ต้องทำอย่างไร?
กลับหน้าแรก

อยากนำธรรมะที่พระไพศาลเผยแผ่ไปจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ต้องทำอย่างไร?

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ เรียนปรึกษาว่า หากประสงค์จะนำธรรมะที่พระอาจารย์เผยแผ่ ไปจัดพิมพ์เองเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ต้องทำอย่างไรบ้าง และช่วงนี้มีธรรมะใดที่พระอาจารย์แนะนำเป็นพิเศษหรือไม่คะ

 

ขอให้คุณคัดเลือกงานเขียนหรืองานบรรยายของอาตมา (ส่วนหนึ่งมีให้โหลดได้จากเว็บ Visalo.org)แล้วแจ้งให้อาตมาทราบ พร้อมรายละเอียด หากที่คัดเลือกมานั้นไม่ซ้ำกับหนังสือที่วางขายอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าซ้ำก็อาจขอสงวนสิทธิ์เพราะอาจไปกระทบกับผู้จัดพิมพ์ ส่วนตัวอาตมานั้นไม่มีปัญหาอะไร เพราะงานทุกชิ้นมุ่งทำเป็นธรรมทานอยู่แล้ว
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved