ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต > ผิดเป็นครู
กลับหน้าแรก

ผิดเป็นครู

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการครับหลวงพ่อ ผมได้หลงไปตามกิเลสโดยขาดความยับยั้ง ชั่งใจไปชั่วขณะ ขาดสติเป็นทุกข์กับสิ่งที่รุมเร้า กระผมยังไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่พยายามหาผู้อื่นมาเตือนสติ ตอนนี้ผมตั้งใจจะจัดการกับปัญหานี้ได้ กระผมขอกราบ เรียนหลวงพ่อช่วยแนะทางด้วยครับ

คุณเริ่มต้นถูกแล้วที่ตั้งใจจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ปล่อยปละละเลย นิ่งดูดาย หรือโทษคนอื่น วิธีจัดการกับปัญหานั้น จะต้องเริ่มต้นจากการตั้งสติให้ดี จะได้เกิดปัญญาในการใคร่ครวญหาทางออก สตินั้นยังช่วยให้ใจไม่จมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีต (ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองจนไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไร) หรือกังวลในเรื่องอนาคต (ซึ่งอาจทำให้คุณท้อและรนจนทำอะไรไม่ถูก) พยายามตั้งจิตให้อยู่กับปัจจุบัน และแก้ปัญหาทีละเปลาะ ๆ เปลาะไหนที่ยังแก้ไม่ได้ หรือยังไม่ถึงเวลาที่จะแก้ ก็วางเอาไว้ก่อน อย่าแบกเอาไว้ให้หนักใจหรือเป็นกังวล

ปัญหานั้นสามารถคลี่คลายได้เสมอถ้าคุณมีความเพียรพยายามและจริงใจกับการแก้ปัญหา ซึ่งหมายถึงการพร้อมรับผลร้ายจากการกระทำที่ผ่านมาของตน (เช่น พร้อมรับคำตำหนิ หรือพร้อมที่จะถูกต่อว่า) หากคุณตั้งใจแก้ปัญหานี้ด้วยความเพียรพยายามและอย่างมีสติ มันจะเป็นบทเรียนช่วยให้คุณไม่เผลอไผลหลงทำผิดพลาดอีกในอนาคต อีกทั้งยังจะเป็นการฝึกฝนให้คุณมีจิตใจเข้มแข็งและมีปัญญามากขึ้นในการจัดการกับปัญหาต่อ ๆ ไป ซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าที่คุณเจอในครั้งนี้ก็ได้

ที่สำคัญก็คือขอให้ถือว่าผิดเป็นครู คนเราผิดพลาดได้ แต่เมื่อผิดพลาดแล้วต้องฉลาดและมีสติกว่าเดิม จะได้ไม่ทำผิดซ้ำอีก หากทำเช่นนี้ได้คุณจะมีแต่กำไร ไม่ขาดทุน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved