ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต > มือใหม่หัดเจริญสติ
กลับหน้าแรก

มือใหม่หัดเจริญสติ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 มีนาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ หนูเป็นคนหนึ่งที่สนใจและพยายามหันตัวเองมาดำเนินชีวิตตามรอยองสมเด็จพระสำมาสัมพุทธเจ้า หนูดีใจมากที่เจอพระอาจารย์ใน facebook แต่ก่อนหนูก็เหมือนคนอื่น ๆ เอาแต่สนุกสนานไม่ค่อยจะสนใจเรื่องศาสนา พอหนูอายุได้ 35 ปี คงจะมีสิ่งศักดิ์ดลใจเชิงบีบบังคับให้หนูต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ทั้งที่หนูเป็นคนธรรมดา เป็นแม่ เป็นภรรยา ในช่วงเวลานั้นหนูได้รับรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนมนุษย์มันเป็นความสุขจริงๆ ไมมีอะไรมาเปรียบเทียบได้ ตอนนี้ไม่ต้องมีอะไรมาดลใจหนูชีวิตก็ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของหนูแล้วละคะ ตอนนี้หนูสนใจการปฏิบัติสติแบบเคลื่อนไหวมากคะ เข้าไปในเวปวัดป่าสุคะโตตลอดแต่ก็ยังไม่มี โอกาสไป หนูได้แต่อ่านในหนังสือแล้วปฏิบัติตามจนบ้างที่เกิดติดขัดบ้าง หนูมีปัญหาจะเรียนถาม พระอาจารย์คะ

1. การระลึกรู้ความคิด รู้ตัว อยู่ตลอดนี้ บ้างครั้งมันมีอาการเบลอๆ ไล่ไม่ความคิดเลยทั้งวัน บางวันมันมีแต่ความสุขสดชื่น เย็น นั่งยิ้มคนเดียว แบบนี้มาถูกทางไหมคะ

2. หนูรู้สึกว่าใจหนูมันสว่าง 2 ครั้งคะ ครั้งแรก หลังจากที่ดูประวัติพระพุทธเจ้าเสร็จมันสว่างอยู่ 2 วันคะ หลังจากนั้นก็เหมือนคนบ้าไม่รู้ความคิดมันมาจากไหนคิดอยู่นั้นแหละ จนเกิดความเครียดกว่าจะมีสติระรึกรู้ได้อีกเป็นเวลา 3 เดือน ครั้งที่2 เกิดเมื่อเดือนที่แล้วคะ สว่างอยู่ประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นก็โกธรคนที่ทำให้เป็นฝืนเป็นไฟ ครั้งนี้ใช้เวลาระลึกรู้ 3 วันคะกว่าจะหายจากทุกข์นั้น ตอนนี้หนูก็ได้แค่ระลึกรู้ไปเรื่อยๆ คะ มันก็มีความสุขดีคะไม่คิดมาก สลัดความคิดได้เร็ว หนูอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูต้องทำอย่างไรอีกต่อไปคะ

 

อาตมาขอตอบเป็นข้อ ๆ ดังนี้

๑) การเจริญสติใหม่ ๆ จะรู้บ้างหลงบ้างสลับกัน ส่วนใหญ่จะหลงมากกว่ารู้ บางช่วงความรู้กับความหลงจะต่อสู้เหมือนชักคะเย่อ จนอาจรู้สึกเบลอ ๆ ไปบ้าง ช่วงสั้น ๆ แต่ถ้าหากไม่มีความคิดเลย อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการกดข่มความคิดหรือเปล่า เพราะบางคนชอบเพ่งและกดข่มความคิดจนมันหลบใน แต่ไม่ได้สดชื่นเท่าไหร่ จะรู้สึกหนัก ๆ หัว ถ้ามีความรู้สึกตัว จะรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบาย

๒) จากที่คุณเล่ามา อาตมาไม่แน่ใจว่าเกิดจากการการกดข่มหรือการทำสมถะหรือเปล่า เพราะถ้าเจริญสติ ใจจะไม่เหวี่ยงไปมาแบบนั้น การที่คุณรู้สึกสว่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดเป็นเวลานาน ๆ นั้น ไม่น่าเกิดจากการเจริญสติ ในทำนองเดียวกัน ถ้าเจริญสติ มีความรู้สึกตัว ก็ไม่น่าเปลี่ยนจาก "สว่าง" แล้วกลายเป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนานหลายวัน

อาตมาอยากแนะนำให้คุณเจริญสติแบบผ่อนคลาย คือแค่ดูกายและใจเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าบวกหรือลบ ไม่ต้องกดข่มหรือดักดูความคิด หรือเพ่งไม่ว่าที่กายหรือใจ จะเผลอบ้าง ฟุ้งบ้างก็ช่างมัน ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด หรือทำงานอะไร ให้ถือหลักง่าย ๆ ว่า “ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น” และ “รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึก” ถ้าทำได้อย่างนี้ ไม่นานก็จะรู้ทันความคิดได้ไวขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved