ปุจฉา-วิสัชนา > กรรมเก่า - กรรมใหม่
กลับหน้าแรก

กรรมเก่า - กรรมใหม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์ครับ อันว่ากรรมเก่ากรรมใหม่คืออะไรแตกต่างกันอย่างไร และ เกี่ยวข้องกันไหม

 

กรรมเก่าคือการกระทำในอดีต ซึ่งอาจหมายถึงในชาตินี้ก็ได้ เมื่อทำไปแล้ว แก้ไขไม่ได้ ส่วนกรรมใหม่นั้นคือกรรมที่กระทำในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะเลือกได้ว่า จะทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว

กรรมเก่านั้นสามารถส่งผลเป็นวิบากที่อาจมีอิทธิพลต่อกรรมใหม่ได้ เช่น กินเหล้าจนสุขภาพเสื่อมโทรม หรือขับรถประมาทจนร่างกายพิการ จึงทำให้ทำงานการได้ลำบากหรือปฏิบัติธรรม (อันเป็นกรรมใหม่) ได้ไม่สะดวก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved