ปุจฉา-วิสัชนา > ต้องมีบุญไหม จึงจะได้บวช
กลับหน้าแรก

ต้องมีบุญไหม จึงจะได้บวช

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการ พระคุณเจ้า กระผมอยากไขข้อข้องใจ ในการบวชนอกจากปัจจัยทางโลกเป็นส่วนสนับสนุนให้คนที่อยากจะบวชมีความพร้อมจะบวชแล้ว นั้น ในอีกทางหนึ่งว่าด้วยบุญกุศลทานบารมี มีส่วนสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยให้ได้บวช หรือไม่อย่างไร ครับกระผม

อาตมาคิดว่าบุญกุศล ซึ่งไม่จำกัดจำเพาะทานมัยหรือบุญจากการให้ทาน มีส่วนสนับสนุนให้ได้บวช แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจและเหตุปัจจัยในปัจจุบัน ซึ่งหากไม่พร้อมก็ควรสร้างให้มีขึ้น อย่ารอหวังผลบุญที่เคยทำมาอย่างเดียว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved