ปุจฉา-วิสัชนา > ลาพุทธภูมิ
กลับหน้าแรก

ลาพุทธภูมิ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
การลาพุทธภูมิ เป็นอย่างไร ปุจฉา !

เข้าใจว่าหมายถึงการถอนคำอธิษฐานที่อยากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ทั้งนี้เพื่อจะได้มีโอกาสบรรลุธรรมในชาตินี้หรือในชาติถัด ๆ ไป คือเข้าถึงสาวกภูมิแทน เนื่องจากผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินั้นมีมากมายนับไม่ถ้วน กว่าจะถึงคราวของตนก็คงอีกหลายกัปหลายกัลป์ ตรงข้ามกับสาวกภูมิหรือการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้น จะใช้เวลาน้อยกว่ามาก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved