ปุจฉา-วิสัชนา > ศึกษาธรรมแล้วรู้สึกเบื่อหน่าย-หดหู่
กลับหน้าแรก

ศึกษาธรรมแล้วรู้สึกเบื่อหน่าย-หดหู่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบมนัสการหลวงพ่อครับ ตอนนี้ผมมีความตั้งใจศึกษาธรรมะ และ ฝึกสมาธิกรรมฐาน ได้พยายามศึกษาอ่านหนังสือด้วยตนเอง โดยเฉพาะอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส กับของหลวงพ่อที่เป็นเรื่องเกี่ยวการตาย แต่บางครั้ง บางเวลาอ่านไปแล้วกลับมีความรู้สึกหดหู่อย่างบอกไม่ถูก รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการดำรงชีวิต ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้น ผมควรจะต้องทำอย่างไรครับจึงจะสามารถลดความรู้สึกนั้นได้และจะได้ฝึกฝนต่อไป

ความรู้สึกหดหู่หรือเหนื่อยหน่ายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เคยเห็นว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน แล้วกลับพบว่าที่จริงมันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น อีกด้านหนึ่งของชีวิตคือความทุกข์ความพลัดพรากสูญเสีย แต่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่นาน

ข้อสำคัญก็คือ เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตแล้ว ควรหันมาเห็นคุณค่าของเวลาตลอดจนชีวิตที่มีอยู่ คือจะใช้เวลาและชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร เพื่อคุ้มกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อย่ามัวเป็นทุกข์กับสิ่งที่กำลังจะเสียไป แต่ควรหันมาชื่นชมและเห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังอยู่กับเราและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทำความดี เกื้อกูลผู้อื่น และเข้าถึงอุดมคติที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์ทุกคนจะพึงเข้าถึงได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved