ปุจฉา-วิสัชนา > อยากบวชศึกษาธรรม
กลับหน้าแรก

อยากบวชศึกษาธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระคุณเจ้า เกล้ากระผม มีความปรารถนาจะออกบวชและติดตามศึกษากับพระคุณท่านจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอพระคุณท่านโปรดเมตตาแนะนำด้วยขอรับ.

อย่างแรกที่ควรทำคือ หาวัดที่เหมาะแก่การปฏิบัติของคุณ อยู่ที่นั่นสักพักจนคิดว่าใช่แน่ แล้วก็ค่อยหาวัดที่จะบวช ซึ่งอาจเป็นวัดเดียวกับที่คุณตั้งใจอยากอยู่ปฏิบัติก็ได้ แต่มีวัดปฏิบัติหลายวัดที่ไม่มีอุโบสถ จึงไม่สามารถบวชให้คุณได้ จึงต้องหาวัดอื่นสำหรับทำพิธีอุปสมบท หลังจากคุ้นกับวัตรปฏิบัติของพระบ้างแล้ว จึงค่อยขอลาไปอยู่วัดที่คุณอยากปฏิบัติ หากคุณอยากศึกษาปฏิบัติกับอาตมาก็ควรลองมาอยู่ที่วัดป่ามหาวัน(หรือวัดป่าสุคะโตในช่วงเข้าพรรษาปีนี้) แล้วค่อยตัดสินใจว่าอยากจะอยู่ปฏิบัติต่อไปเรื่อย ๆ หรือไม่

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved