ปุจฉา-วิสัชนา > สารคดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธบนภูเขาหิมาลัยในเนปาล
กลับหน้าแรก

สารคดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธบนภูเขาหิมาลัยในเนปาล

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนพระอาจารย์ได้อ่านหนังสือที่ท่านแปล ห้วงมหรรณพ ขอเรียนถามเกี่ยวกับ วัชยานสายธิเบตว่า คนพุทธสายธิเบตที่อยู่ต่างประเทศ มีความขัดแย้งกับคนพุทธสายเถรวาทหรือเปล่า ข้าพเจ้ากำลังทำสารคดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธบนภูเขาหิมาลัยในเนปาลซึ่งอยู่ในสายนิงมะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพิธีกรรม และชีวิตของลามะที่อยู่ตามชายแดนติดกับจีน ไม่รู้ว่าจะเหมาะสมกับการมาถ่ายทอดให้คนไทยและคนทั่วโลกใหม?

เท่าที่ทราบไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธสองนิกายในต่างประเทศ สารคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเนปาลนั้น อาตมาว่าน่าสนใจ ควรถ่ายทอดให้คนไทยได้รับทราบ และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนในประเทศอื่นด้วย
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved