ปุจฉา-วิสัชนา > ช่วยพ่อแม่ที่ป่วยด้วยการทำบุญ
กลับหน้าแรก

ช่วยพ่อแม่ที่ป่วยด้วยการทำบุญ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ ขอเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าคะ ในกรณีที่พ่อแม่ของเรา "มีกรรม" ที่ทำให้ต้องป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง ถ้าคนที่เป็นลูกตั้งจิตอธิษฐานว่า...ขออย่าให้พ่อแม่ต้องเจ็บป่วย ถ้าเป็นกรรมของท่านที่จะต้องเป็นโรค เราจะขอเป็นผู้ชดใช้กรรมนั้นแทนท่าน เป็นโรคแทนท่านในบั้นปลายชีวิตของเรา หรือยอมอายุสั้นลงเพื่อเอาอายุของเราต่ออายุให้พ่อแม่ คำอธิษฐานแบบนี้ ถ้าทำควบคู่ไปกับการสวดมนต์ โดยเฉพาะ โพชฌงคปริตร คิริมานนทสูตร และอุณหิสวิชยกถา การปฏิบัติธรรม การรักษาศีล ๕ และการอธิษฐานจิตอื่นๆ จะเป็นผลสำเร็จให้ท่านหายป่วย มีสุขภาพแข็งแรงในชีวิตปั้นปลายได้ไหมเจ้าคะ

 

ความเจ็บป่วยนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดเพราะกรรมอย่างเดียว พระพุทธองค์เคยตรัสว่า "เวทนาบางอย่างมีดีเป็นสมุฏฐานก็มี....มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็มี....มีลมเป็นสมุฏฐานก็มี....มีร่วมกันเป็นสมุฏฐานก็มี....เกิดแต่เปลี่ยนฤดูก็มี...เกิดแต่รักษาตัวไม่สม่ำเสมอก็มี...เกิดจากถูกทำร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี" ดังนั้นคุณจึงไม่ควรด่วนสรุปว่าความเจ็บป่วยของพ่อแม่เป็นเพราะ กรรม"อย่างเดียว อาจเป็นเพราะเหตุอื่นก็ได้

อย่างไรก็ตาม การที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเพื่อช่วยพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ดี น่าอนุโมทนา ยิ่งทำควบคู่ไปกับการสวดมนต์และอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ก็ย่อมเกิดผลดี อย่างน้อยก็ต่อจิตใจของคุณและพ่อแม่

ที่จริงหากคุณชวนท่านสวดมนต์และนั่งสมาธิด้วยก็จะดี โดยอาจทำร่วมกับคุณ การทำบุญกุศลอย่างอื่น เช่น การถวายสังฆทาน ไถ่ชีวิตโคกระบือ ช่วยเหลือเด็กยากจน ก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน เมื่อทำเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนบุญนั้นให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ หรือคุณจะทำให้ท่านก็ได้แล้วแจ้งให้ท่านทราบเพื่ออนุโมทนาด้วย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved