ปุจฉา-วิสัชนา > โศกเศร้าเมื่อเขาเปลี่ยนไป
กลับหน้าแรก

โศกเศร้าเมื่อเขาเปลี่ยนไป

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ มีเหตุการณ์บางอย่าง ที่ทำให้เราหมดศรัทธา กับคนที่เราเคารพ รัก อย่างมาก (ผลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ ) เหมือนภูเขาลูกใหญ่ ถล่มอยู่ตรงหน้า รู้สึกเป็นทุกข์มากๆ ทำเอาเราหมองเศร้าหลายวัน พยายามจะมองให้เห็นความทุกข์ของเขา แต่เพราะเศร้าและใจไม่นิ่งพอที่จะเมตตาเขาเหล่านั้นได้ ทำอย่างไร ถึงก้าวผ่านไปได้ ..? เพราะเป็นบทเรียนความทุกข์(มากๆ) อย่างที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน และกลัว...จะติดไปตลอดชีวิต

คุณเศร้าและเสียใจที่บุคคลที่คุณเคารพรักนั้นแปรเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ แต่อาตมาอยากให้คุณใคร่ครวญให้ดีว่า สาเหตุที่คุณทุกข์อย่างมากนั้นเป็นเพราะอะไรกันแน่ เป็นเพราะเขาแปรเปลี่ยนไป หรือเป็นเพราะคุณยึดติดถือมั่นในตัวเขา อยากให้เขาเป็นอย่างที่คุณคาดหวัง ถ้าคุณไม่ผูกใจรักฝากใจไว้กับตัวเขา ถึงเขาจะพลิกผันไปอย่างใด คุณก็คงไม่รู้สึกอะไร แต่พอคุณยึดติดในตัวเขาอย่างเต็มที่ วาดภาพเขาไว้จนเลอเลิศ คุณจึงเสียศูนย์ทันทีที่พบว่าเขาไม่เป็นอย่างภาพที่คุณวาด ดังนั้นคุณจึงไม่ควรโทษเขา แต่ควรหันกลับมาดูที่ใจของตัวคุณเอง

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความยึดมั่นในตัวกูของกูนั้นเอง ขยายความก็คือ คุณยึดติดถือมั่นในตัวเขาเพราะเขา(หรือการกระทำของเขา)ตอบสนองบางอย่างที่ถูกใจตัวตนของคุณ จนคุณยึดว่าเขาเป็นของคุณ ไม่ว่าในฐานะพ่อแม่ อาจารย์ คู่รัก หรืออะไรก็ตาม พอเขาไม่เป็นอย่างที่คุณคิด คุณก็เลยไม่พอใจและโทษเขาว่าเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของคุณ ถ้าคุณไม่มองกลับมาที่ตัวเอง ก็คงยากที่จะเมตตาเขาได้

ศรัทธานั้นข้อดีก็คือทำให้เราเปิดใจให้แก่เขา รับฟังเขา เชื่อเขา หรือทำให้เรามีพลังมุ่งมั่นที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็มีข้อเสียคือ หากศรัทธามากเกินไป แล้วสิ่งที่ศรัทธานั้นพลิกผันไม่เป็นดั่งใจ ก็จะทำให้หมดแรง ย่ำแย่ เสียศูนย์

ดังนั้นจะศรัทธาอะไรหรือใครก็ตาม ควรใช้ปัญญาให้มาก รวมทั้งเผื่อใจไว้สำหรับความผันแปรและไม่จีรังยั่งยืนด้วย แม้แต่คนที่ดีพร้อม หากฝากใจไว้กับเขามากไป คุณก็จะเศร้าเสียใจเมื่อถึงวันที่เขาจากคุณไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved