ปุจฉา-วิสัชนา > เตือนพระอย่างไร ไม่ให้บาป
กลับหน้าแรก

เตือนพระอย่างไร ไม่ให้บาป

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 31 มกราคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบมนัสการเจ้าค่ะ..พระที่หลงในอามิสเรามีวิธีที่จะบอกกับพระรูปนั้นได้ยังไรเจ้าค่ะ...ที่จะไม่บาปแก่ตัวเรา

บาปหรือไม่บาปอยู่ที่เจตนา หากเตือนด้วยความปรารถนาดี ก็ไม่บาป แต่ถ้าตำหนิต่อว่าด้วยความโกรธเกลียดหรืออยากให้เขาเจ็บปวดเป็นทุกข์ อันนั้นจึงจะเป็นบาป เพราะทำด้วยเจตนาที่เป็นอกุศล

อย่างไรก็ตามแม้เตือนด้วยความปรารถนาดีแล้ว จะให้ได้ผลก็ต้องดูกาละและเทศะ รวมทั้งใช้วิธีการที่นุ่มนวล คือใช้วาจาสุภาพรวมทั้งมีกุศโลบายด้วย โดยเฉพาะกับพระที่หลงในอามิส ซึ่งมักจะยอมรับคำท้วงติงไม่ได้ง่ายนัก คุณควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าจะใช้วิธีการใดในการตักเตือนท่าน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved