ปุจฉา-วิสัชนา > แทนคุณพ่อแม่
กลับหน้าแรก

แทนคุณพ่อแม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 มกราคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนพระคุณเจ้าครับ ผมอยากเรียนถามท่านครับว่า การที่พ่อแม่ป่วยไข้ ด้วยความชรา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนดูแลท่านต้องเช็ดอึ เช็ดฉี่ เช็ดตัวป้อนข้าว ในความคิดของผม ๆ คิดว่า ตอนเราเล็ก ๆ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากไม่ได้ท่าน เราก็คงไม่สามารถมีชีวิตเติบโตได้ แต่ผมเห็น...ลูกมักจะรังเกียจไม่อยากจะเช็ดอึ เช็ดฉี่ให้พ่อให้แม่และจะให้คนอื่น ๆ ทำให้แทน หรืออาจจะใช้วิธีมาเยี่ยมบ้าง ซื้อของให้ท่านบ้าง แต่รังเกียด อึและฉี่ของพ่อแม่ผมอยากทราบว่า ความกตัญญู ทำได้แค่เพียงซื้อของมาเยี่ยม พ่อแม่เท่านั้นหรือครับ (หลายคนเข้าใจเช่นนั้นครับ) ฉี่และอึของพ่อแม่ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับลูก ผมเห็นหลายคนเป็นเช่นนั้นครับ…ผมเองเคยมีแม่ที่ป่วยมาก ผมก็ทำให้ท่านครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิต เพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำ ให้ท่านก็ยังไม่เท่ากับสิ่งที่ท่านทำให้ผมครับ....ขอเมตตาจากพระคุณเจ้าตอบคำถามของผมด้วยนะครับ และการซื้อของเยี่ยมท่าน เป็นครั้งคราว กับการ ลงมือเช็ดอึท่าน ป้อนข้าวท่าน ดูแลท่านด้วยตัวเองอย่างไหนเป็นสิ่งที่ตอบแทนหรือกตัญญูกับท่านได้มากกว่ากัน ยิ่งบางคนมีลูกหลายคน ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกหลายคนจะทำให้พ่อแม่ได้เท่า ๆ กันครับ...ขอเมตตาด้วยครับท่าน

ความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นสามารถทำได้หลายอย่าง ลูกบางคนไม่ถนัดหรือไม่กล้าเช็ดอึดเช็ดฉี่ให้พ่อแม่ที่ป่วย แต่ก็พร้อมจะสละอวัยวะในร่างกายของตนให้แก่ท่านได้ ดังนั้นจึงไม่ควรวัดความกตัญญูโดยดูจากความเต็มใจเช็ดอึดเช็ดฉี่ของพ่อแม่เป็นหลัก แน่นอนว่าการทำเช่นนั้นเป็นสิ่งดีที่ลูกควรทำเพื่อตอบแทนคุณท่าน อาตมาขออนุโมทนาและชื่นชมคุณที่ทำเช่นนั้นกับพ่อแม่ด้วยความเต็มใจ แต่ก็อยากให้มองว่าคนที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลูกที่ไม่ดีเสมอไป

อย่างไรก็ตามอาตมาเห็นด้วยกับคุณว่าลูกไม่ควรรังเกียจอึหรือฉี่ของพ่อแม่ แม้ว่าใหม่ ๆ การปรนนิบัติท่านเช่นนั้นจะเป็นเรื่องยาก แต่ทำไปไม่นานก็จะคุ้นเคย ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

พูดถึงเรื่องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ มีพุทธพจน์ตรัสว่าแม้จะปรนนิบัติท่านด้วยการแบกท่านไว้บนบ่าทั้งสองข้าง ขัดสี นวดฟัน อาบน้ำให้ท่าน และให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสอง จนท่านมีอายุถึง ๑๐๐ ปี การทำเช่นนั้นยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ จะได้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณท่านก็ต่อเมื่อชักจูงหรือปลูกฝังท่านให้มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ(การให้) มีปัญญา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved