ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา ' ได้อย่างไร?
กลับหน้าแรก

ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา ' ได้อย่างไร?

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มกราคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์คะ เมื่อคืนมีงานเลี้ยงเสียงดังมากจนชาวบ้านเดือดร้อนไปหมด หนูคิดในใจว่า หนูจะไปแจ้งความกับตำรวจ แต่พอเปิดประตู เดินไปดู ปรากฏว่าเป็น "ตำรวจ" ทำเอง! หนูเกิดความรู้สึกคับแค้นใจในความไม่เป็นธรรม และการขาดระบบที่พึ่งพาได้ แล้วอย่างนี้ หนูจะ "ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา" ได้อย่างไรคะ???

หากมีปัญหาหรือความไม่ถูกต้อง ก็ควรหาทางแก้ไขเท่าที่เหตุปัจจัยอำนวย แต่ไม่ควรทำด้วยความคับแค้น ความโกรธ หรือความทุกข์ใจ เพราะใจที่เป็นทุกข์นั้น นอกจากไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการเบียดเบียนตนเอง (จิตที่มีอารมณ์ดังกล่าว พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า เป็นจิตที่ถูกประทุษร้าย) จะดีกว่าหากวางใจให้เป็นปกติขณะที่กำลังแก้ไขปัญหา พูดง่าย ๆ คือ “ทำจิต” ควบคู่กับ “ทำกิจ”

ที่พูดว่า “ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา”นั้น หมายถึงการ “ทำจิต” คือวางใจเป็นกลาง เมื่อมีอารมณ์ลบเกิดขึ้น ก็ไม่ผลักไสกดข่ม และเมื่อมีอารมณ์บวกจรเข้ามา ก็ไม่ใฝ่หาเกาะเกี่ยว เพียงแต่รับรู้หรือ “เห็น”ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้น โดยไม่ไปทำอะไรมัน ไม่นานมันก็จะเลือนหายไป ดังนั้นเมื่อคุณมีความคับแค้นใจเกิดขึ้น ก็เพียงแต่เห็นมันเฉย ๆ ไม่ต้องไปผลักไสมัน นี้คือสิ่งที่คุณน่าจะลองทำดูขณะที่มีอะไรมากระทบ รวมทั้งเมื่อประสบเหตุการณ์ดังที่คุณเล่ามาด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือนิ่งเฉย แต่ควรทำเท่าที่ทำได้เพื่อให้ความถูกต้องกลับคืนมา ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ทำด้วยใจที่ไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธ เกลียด หรือเป็นทุกข์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved