ปุจฉา-วิสัชนา > ศรัทธาอะไร ระหว่างไสย กับ พระรัตนตรัย
กลับหน้าแรก

ศรัทธาอะไร ระหว่างไสย กับ พระรัตนตรัย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 มกราคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

หยุดเทพ หยุดไสย ต้องศึกษาอะไรครับ

ยังไม่ชัดเจน ว่า “หยุดเทพ หยุดไสย” นั้นคุณหมายถึงอะไร แต่หากคุณไม่ต้องการลุ่มหลงในเทพหรือไสย ก็ไม่ยากอะไร เพราะอยู่ที่ใจของคุณเอง เช่น ถ้าไม่มีศรัทธาในเทพหรือไสย ความลุ่มหลงก็ไม่เกิด ยิ่งถ้ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นแล้ว ใจก็จะไม่หวังพึ่งเทพพึ่งไสยไปเอง โดยไม่ไปทุ่มเถียงว่าเทพหรือไสยมีจริงหรือไม่ เพราะถึงจะมีจริง ก็ไม่ถือว่าเป็นสรณะอันประเสริฐเท่าพระรัตนตรัย

อย่างไรก็ตามศรัทธาในพระรัตนตรัยจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ก็ด้วยการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ จนเห็นแจ่มแจ้งในคุณของพระรัตนตรัย ถึงตอนนั้นใจก็ไม่ถืออะไรเป็นสรณะนอกจากพระรัตนตรัย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved