ปุจฉา-วิสัชนา > การบริจาคร่าง จะทำให้ไม่มีร่างกายในชาติหน้า
กลับหน้าแรก

การบริจาคร่าง จะทำให้ไม่มีร่างกายในชาติหน้า

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 ธันวาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเจ้าขา ที่บ้านโยมพี่น้องเขยสะใภ้บริจาคร่างกายกันทุกคน อยากให้คุณยายบริจาคบ้าง แต่ท่านไม่ยอมกลัวชาติหน้าไม่มีร่างกาย รบกวนพระอาจารย์ ช่วยอธิบายให้สาธุชนทั่วได้ทราบถึงข้อดีอันเป็นกุศลในการบริจาคร่างกายเพื่อ การศึกษา หรือเพื่อเปลี่ยนอวัยวะยึดชีวิตให้แก่ผู้อื่น ด้วยเจ้าขา

ความคิดว่าถ้าบริจาคร่างกายในชาตินี้แล้ว ชาติหน้าจะไม่มีร่างกายนั้น เป็นความคิดที่ไม่มีรับรองในพุทธศาสนา หากคิดเช่นนั้น ก็ไม่ควรเผาศพ (ควรฝังศพแทน) เพราะจะทำให้ร่างกายสลายกลายเป็นเถ้า ทำให้ชาติหน้าไม่มีร่างกายแม้แต่น้อย
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved