ปุจฉา-วิสัชนา > คนดีไม่ (ค่อย) มีที่ยืน ในสังคมไทย
กลับหน้าแรก

คนดีไม่ (ค่อย) มีที่ยืน ในสังคมไทย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 26 ธันวาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ครับ กระผมขออนุญาตเรียนถาม ได้เห็นบุคคลแห่งปีนี้แล้ว (รางวัลคนค้นคน) ก็ให้นึกถึง ความเก่งกับความดีขอรับ สังคมเรามักยกย่องคนเก่ง มีความสามารถ แต่เบื้องหลังความสำเร็จอาจได้มาจากการทุจริตในรูปแบบใด ๆ ก้ตาม สังคมก็ยังยกย่องบุคคลประเทนี้ เราจะมีวิธีใด ที่ให้สังคมและเยาวชนหันมามอง ว่าความดีต้องมาก่อนความเก่ง ขอบพระคุณครับ

สังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นผลสัมฤทธิ์หรือความสำเร็จมากกว่าวิธีการที่ใช้ใน การบรรลุผลนั้น (บางคนเรียกว่า pragmatism) และผลสำเร็จที่ยกย่องมาก คือ ความร่ำรวย ฐานะตำแหน่ง อำนาจ เมื่อไม่สนใจวิธีการ ผู้คนจึงใช้วิธีการอะไรก็ได้เพื่อบรรลุผลนั้น ซึ่งมักหนีไม่พ้น ๓ อย่างคือ ใช้เงิน ใช้เส้น หรือคดโกง ซึ่ง ล้วนเป็นวิธีที่ให้ผลเร็วและไม่เหนื่อย (แต่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง) ใครที่บรรลุผลดังกล่าวได้ก็ถือว่าเก่ง เราจึงมีคนเก่งแต่หาคนดีได้ยาก

ทางแก้ก็คือ กระตุ้นให้คนพึ่งความเพียรของตน ไม่นิยมทางลัด (ซึ่งมักไม่ถูกต้อง) รวมทั้งสร้างระบบที่ส่งเสริมความเพียร เป็นระบบที่ใช้ความสามารถ (meritocracy) มากกว่าใช้เงิน ใช้เส้น ใช้ชาติวุฒิ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นจากครอบครัว ครู ผู้บริหารและผู้ใหญ่ทั้งหลายโดยประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved