ปุจฉา-วิสัชนา > หาสำเร็จได้ด้วยความคิดไม่
กลับหน้าแรก

ข้อข้องใจเรื่องพุทธพจน์ "....หาสำเร็จได้ด้วยความคิดไม่...."

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 ธันวาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

"....หาสำเร็จได้ด้วยความคิดไม่...." ผมสงสัยประโยคนี้อ่ะครับ ความคิดที่ว่านี้ คืออะไรครับ ปัญญารึป่าว ถ้าหากเรามีแต่ความเพียร โดยไม่ใช้สติและปัญญาประกอบด้วย จะสำเร็จหรือครับ ชี้แนะผมด้วย

"นรชนผู้มีปัญญา อยู่ใกล้กับความทุกข์แล้ว ไม่พึงตัดความหวัง เพราะนั่นคือหนทาง แห่งความเจ็บปวดและความตาย โภคทรัพย์ทั้งหลายของสตรีหรือของบุรุษ หาสำเร็จได้ด้วยความคิดไม่ หากแต่สำเร็จได้ด้วยความเพียร"

ประโยคที่ว่า หมายความว่า สิ่งทั้งปวงนั้นมิอาจบรรลุได้ด้วยความคิด หรือแค่คิดเอา แต่ต้องลงมือทำด้วย แน่นอนว่าเมื่อลงมือทำแล้ว ยังต้องอาศัยสติ ปัญญา ขันติ และธรรมข้ออื่น ๆ แต่ต้องเริ่มต้นด้วยการลงมือทำหรือด้วยความเพียร
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved