ปุจฉา-วิสัชนา > Soft Addictions - เสพติดเบา เบา แต่ผลอาจไม่เบา
กลับหน้าแรก

Soft Addictions - เสพติดเบา เบา แต่ผลอาจไม่เบา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 ธันวาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

มีการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ถึงกับรุนแรงหรือมีข้อห้ามไว้เหมือนกับผิดศีลแต่ก็อาจเป็นโทษ ที่ เรียกว่า "soft addictions" ทั้งหลาย เช่น ติดอาหาร ติดเน็ต ติด FB ติดละคร ติดเกมส์ ฯลฯ ซึ่งถ้าติดมาก ๆ ก็ทำให้เสียเวลา เงินทอง สัมพันธภาพ มีผลต่อการงาน สุขภาพ และอื่น ๆ แต่น่าสงสัยว่าทำไมทั้ง ๆ ที่ทุกคนรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำ รู้ว่ามีโทษก็ยังทำ ผมคิดว่าแค่พิจารณาโทษดูเหมือนจะไม่พอที่จะทำให้เราหลุดได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรและควรปฏิบัติตนอย่างไรครับ

กราบขอบพระคุณครับ (-/\-)

 

การรู้ว่ามีโทษนั้น เป็นการรู้ในระดับสมอง ส่วนใจยังโหยหารสอร่อยหรือความสุขจากสิ่งนั้น คนเราย่อมปรารถนาความสุข จะละความสุขที่หยาบได้ก็ต้องมีความสุขที่ประณีตมาแทนที่ หากได้สัมผัสกับสุขที่ประณีตกว่า ก็จะค่อย ๆ หันหลังให้กับความสุขที่หยาบไปเอง ดังนั้นนอกจากเห็นโทษของความสุขที่หยาบแล้ว ควรได้สัมผัสกับสุขที่ประณีต เช่น ทำสมาธิ ทำงานที่สร้างสรรค์ มีงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ หรืออ่านหนังสือ วาดภาพ ใหม่ ๆ อาจจะยังไม่สุขเท่าไหร่ แต่ทำไปนาน ๆ ก็จะมีความสุข บางคนเพียงแค่ได้วิ่งจ็อกกิ้งหรือเต้นแอโรบิคก็มีความสุขแล้วเพราะทำจนเป็น นิสัย

-----------------------

"ผู้ที่มัวเพลินประมาทอยู่กับสิ่งที่ชอบใจ สิ่งที่รักและสิ่งที่สุข

จะถูกสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่รัก และความทุกข์เข้าครอบงำ

สิ่งที่ไม่น่ายินดี มักจะปลอบมาในรูปที่น่ายินดี

สิ่งที่ไม่น่ารัก มักจะมาในรูปแห่งสิ่งที่น่ารัก

ความทุกข์มักจะมาในรูปแห่งความสุข

เพราะดังนี้คนจึงประมาทมัวเมากันนัก"

พุทธพจน์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved