ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่อยากผิดศีลอีก ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

ไม่อยากผิดศีลอีก ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 ธันวาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

วันนี้ผมทำผิดศีลสองข้อแบบตั้งใจถือว่าปฎิบัติหย่อนยานใหมครับ มีวิธีการปฏิบัติแนะนำด้วยครับหลวงพ่อ นมัสการครับ

ถ้าผิดศีลแบบตั้งใจ ก็ถือว่าหย่อนยาน จิตใจไม่มั่นคงเข้มแข็ง หรือยังไม่มุ่งมั่นเพียงพอ คำแนะนำก็คือ ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีก หรือเพิ่มความตั้งใจให้มากขึ้น ลองพิจารณาถึงโทษของมันว่า หากทำบ่อย ๆ ทำหลายครั้ง จะเกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร วิธีหนึ่งที่หลายคนพบว่าช่วยให้ตนตั้งมั่นในศีลได้มากขึ้นก็คือ ตั้ง "ค่าปรับ" ให้ตนเอง ทำผิดเมื่อไหร่ ก็ปรับตัวเองเมื่อนั้น เช่น งดเที่ยวห้าง ๑ อาทิตย์ หรือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม ฯลฯ
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved