ปุจฉา-วิสัชนา > อยู่อย่างมีความหวัง หรือ อยู่อย่างคาดหวัง หรือ ไม่หวังสิ่งใด
กลับหน้าแรก

อยู่อย่างมีความหวัง หรือ อยู่อย่างคาดหวัง หรือ ไม่หวังสิ่งใด

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการครับ

มีคนบอกว่า ชีวิตคนเราอยู่ได้เพราะความหวัง

"อยู่อย่างมีความหวัง กับอยู่อย่างคาดหวัง" ต่างกันไหมครับ เป็นไปได้ไหมครับที่คน ๆ หนึ่งจะไม่หวังอะไรเลย ตัดได้ทุกอย่าง และอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายความเกี่ยวข้อง ระหว่างการอยู่กับปัจจุบัน ความหวัง และความคาดหวังว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรด้วยครับ

กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

อยู่อย่างมีความหวัง กับ อยู่อย่างคาดหวัง อาตมาคิดว่าต่างกัน อย่างแรกนั้นอาจหมายถึงการมีความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น ผู้คนจะรักกันมากขึ้น หรือหวังว่าจะผ่านพ้นความทุกข์ยาก อาจเป็นความหวังความศรัทธาในความดีว่าจะก่อผลในที่สุด ส่วนอยู่อย่างคาดหวังนั้น มันมีลักษณะของการคาดหวังผู้คน ซึ่งมักหนีไม่พ้นการเรียกร้องจากคนอื่นให้เป็นไปอย่างที่ตนต้องการ จึงมีแนวโน้มจะทุกข์และทำให้คนอื่นทุกข์ด้วย

อาตมาเชื่อว่าเราอยู่อย่างมีความหวัง แต่ไม่คาดหวังนั้นได้ คือ ไม่เรียกร้องจากใคร แต่ทำความเพียรอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าอนาคตจะดีขึ้นได้ อะไรทำนองนั้น

อย่างไรก็ตาม อาตมาเชื่อว่า คนเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีความหวัง พระอรหันต์นั้นเป็นตัวอย่างของผู้ที่อยู่อย่างปราศจากความหวัง ท่านอยู่กับปัจจุบัน และอยู่อย่างรู้เท่าทันเหตุปัจจัย ท่านไม่ได้มีความหวังเป็นแรงขับเคลื่อน แต่มีปัญญาและกรุณาเป็นแรงขับเคลื่อนมากกว่า

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved