ปุจฉา-วิสัชนา > เครียดเพราะงานไม่ตามที่คาด
กลับหน้าแรก

เครียดเพราะงานไม่ตามที่คาด

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ ขอกราบเรียนถามว่า การที่เเพทย์รักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่เเล้ว เเต่ผลไม่เป็นตามคาด จนเเพทย์เครียดเสียเอง หลักธรรมใดที่เป็นเครื่องเตือนสติคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

นี้ต้องอาศัยหลักอุเบกขา คือเมื่อเมตตากรุณาเต็มที่แล้ว ไม่ประสบผล ก็ต้องวางใจเป็นกลาง อุเบกขานี้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ควรมีอย่างยิ่ง จะได้ไม่ทุกข์เมื่อทำหน้าที่ต่อลูกอย่างเต็มที่แล้ว ผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัย

หมายเหตุ Admin ขอให้ลองอ่านบทความนี้ด้วยครับ
http://www.facebook.com/note.php?note_id=166494113378664

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved