ปุจฉา-วิสัชนา > จะเตือนคนใกล้ชิดอย่างไร โดยไม่ไปเพ่งโทษเขา
กลับหน้าแรก

จะเตือนคนใกล้ชิดอย่างไร โดยไม่ไปเพ่งโทษเขา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เราควรมีท่าทีอย่างไรต่อคนอื่น ๆ ครับ หากเขายังทำบางอย่างที่เราคิดว่าไม่ดี ไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลหรือธรรม เช่น หากเพื่อนเราติดบริโภคนิยมเป็นอย่างมาก จนเป็นหนี้สิน เราควรบอกหรือเตือน ยังไงโดยไม่ไปเพ่งโทษเขา หรือ ควรปล่อยให้เขาทำไปตามยถากรรม

เราควรตักเตือนเพื่อนด้วยหลัก ๕ ประการคือ ด้วยเมตตา วาจาสุภาพ เป็นความจริง เป็นประโยชน์และถูกเวลา หาก ทำได้ ๕ ประการนี้ก็จะช่วยลดการเพ่งโทษต่อเขาได้ คนที่เพ่งโทษ ยากที่จะทำทั้ง ๕ ข้อครบถ้วน แค่เห็นหน้าเขาก็อยากไปตำหนิเขาแล้ว ไม่สนใจอย่างอื่น อีกข้อหนึ่งที่อยากเพิ่มคือ ฟังเขาด้วย คือ ถามเขาว่ามันมีข้อดีอย่างไร ขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามให้เขาคิดว่า ลองคิดดูว่านอกจากข้อดีแล้วบริโภคนิยมมีโทษอย่างไรบ้าง การตั้งคำถามให้เขาคิดน่าจะดีกว่าการสอนเขาว่าอะไรดีอะไรไม่ดี
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved