ปุจฉา-วิสัชนา > ขณะเจริญสติ ควรลืมตาหรือหลับตา
กลับหน้าแรก

ขณะเจริญสติ ควรลืมตาหรือหลับตา ??

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการ พระอาจารย์ไพศาล หลวงพ่อเทียน ท่านไม่ให้หลับตาปฏิบัติ แต่ผมพบว่า ครูอาจารย์บางท่านให้หลับตา และพบว่าจะจับความรู้สึกได้ดีกว่า หลับตาเราจะหลับง่าย จริง ๆ ก็หลับ (ตา) ได้ถูกต้องหรือไม่ครับ แต่ถ้าลืมตาแล้วเรา จับความรู้สึกได้ดี เราจะแกร่งต่อโลกภายนอก ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ ขอบพระคุณครับ

อาตมาเองพบว่าถ้าหลับตาแล้ว จิตจะเพ่งที่มือ ทำไปนาน ๆ ก็จะเครียด ปกตินักปฏิบัติส่วนใหญ่ แม้เปิดตา ก็ยังเพ่งจนเครียด หากปิดตา ก็จะเครียดหนักขึ้น แต่บางคนพบว่าหลับตาแล้ว จิตสงบ แต่ผลที่ตามมาคือติดสงบ ทำให้กลายเป็นสมถะไป ทำให้เกิดความเนิ่นช้า

หลวงพ่อเทียนไม่สนับสนุนการปฏิบัติที่ทำให้จิตสงบ (สงบแบบไม่มีความคิดออกมา) ถ้าใครรู้สึกสงบเพราะจิตนิ่ง ไม่มีความคิดออกมา ท่านจะแนะนำให้เคลื่อนไหวมือเร็วขึ้น หรือเดินให้เร็วขึ้น เพื่อกระตุ้นความคิดออกมา สติจะได้มีคู่ซ่อม จะได้เข้มแข็งฉับไวมากขึ้น

การเปิดตายังมีประโยชน์ตรงที่ช่วยให้เห็นรูป-นาม หรือแยกรูป-นามได้เร็วขึ้น คือเปิดตาแล้วเห็นมือเคลื่อนเหมือนกับหุ่นยนต์ ถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่ากายหรือรูปที่เคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่เรา มันเป็นสักว่ารูป ใจที่คิดนึกก็ไม่ใช่เรา มันเป็นสักว่านาม

หมายเหตุ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหว
http://www.pasukato.org/developing_awareness_move.html

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved