ปุจฉา-วิสัชนา > แก้นิวรณ์ด้วยเมตตา
กลับหน้าแรก

แก้นิวรณ์ด้วยเมตตา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการ เจ้าค่ะ รู้สึกว่าตัวเองทุกข์ ทุกข์กับคู่ครอง นอนไม่ค่อยหลับ หลาย ๆ อย่างยังไม่ได้รับการแก้ไข ฝึกจิตให้ปล่อยวาง ก็ไม่ได้สักที ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตก็ไม่ค่อยลง เป็นเฉยๆ มีแต่ความง่วง นิวรณ์ ช่วงหลังมาพอตัดใจจากเขาได้ ก็เป็นอารมณ์เหมือนโกรธ เกลียด ขยะแขยง รู้สึกว่าตัวเองหลายอารมณ์ ดิฉันควรจะใช้ตัวไหนแก้เจ้าคะกราบนมัสการ

อยากให้คุณทำเมตตาภาวนา คือ แผ่ความปรารถนาดีให้เขา ให้เขาพ้นจากความทุกข์และความหลงที่นำมาซึ่งความทุกข์ หากสามารถให้อภัยเขาได้ด้วยก็จะยิ่งดี จะช่วยลดความโกรธลงได้

อีกอย่างที่อยากแนะให้คุณทดลองทำคือ พูดดีและทำดีกับเขา ความดีของเราสามารถดึงดูดความดีที่ซุกซ่อนในใจของเขาให้ออกมา ซึ่งอาจทำให้พฤติกรรมและความนึกคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ช้าก็เร็ว ข้อสำคัญคือทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องหวังผล หากทำหลังทำเมตตาภาวนาก็ยิ่งดี

เมื่อคุณรู้สึกดีกับเขา มีความรู้สึกลบน้อยลง น่าหาโอกาสพูดคุยถึงปัญหาที่ทำให้คุณไม่สบายใจ เขาอาจเข้าใจความรู้สึกของคุณได้มากขึ้น และอาจขยับตัวเพื่อแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับคุณ

----

หมายเหตุ นิวรณ์ แปล ว่า เครื่องกั้น ใช้หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความ ตั้งใจปฏิบัติไป

นิวรณ์มี 5 อย่าง คือ

1. กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกีย์ทั้งปวง ดุจคนหลับอยู่
2. พยาบาท ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปราถณาในโลกียะสมบัติทั้งปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่
3. ถีนมิทธะ ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังทั้งกายใจ ไม่ฮึกเหิม
4. อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดซัดส่าย ตลอดเวลา ไม่สงบนิ่งอยู่ในความคิดใดๆ
5. วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้าๆกลัว ไม่เต็มร้อย ไม่มั่นใจ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved