ปุจฉา-วิสัชนา > เห็นอย่าเข้าไปเป็น ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตาม
กลับหน้าแรก

"เห็น อย่าเข้าไปเป็น" ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตาม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

..วัน ที่ดอกไม้ไม่สวย...จิตเห็นเหตุแห่งการเกิด..อารมณ์ที่กำลังจะเกิดดับ ทันที..เบาใจเบาจิต..จิตตื่น..หลับนิดเดียวก็อิ่มเดินไปไหนก็รู้ว่ามีตัวรู้ มองเห็นกายและใจตลอดโดยไม่ได้ตั้งใจโยมรู้ว่าคืออะไรค่ะ..ขอคำแนะนำจาก อาจารย์ ว่าให้โยมทำอย่างไรต่อไปถึงจะไม่หลงทางสาธุ

ขอให้มีอุเบกขาต่อสภาวะดังกล่าว เพราะหากเพลิดเพลินยินดีกับมัน ก็จะเป็นทุกข์ เนื่องจากมันไม่เที่ยง ก็ขอให้ปฏิบัติต่อไป คือมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อย ๆ อย่าไปกังวลว่าอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นนานเท่าไหร่ อะไรเกิดขึ้น ก็รู้มันเฉย ๆ ไม่ว่าดีหรือร้าย พูดง่าย ๆ คือ “เห็น อย่าเข้าไปเป็น”
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved