ปุจฉา-วิสัชนา > คำถามเรื่องพระวินัย และการปฏิบัติต่อพระทุศีล
กลับหน้าแรก

คำถามเรื่องพระวินัย และการปฏิบัติต่อพระทุศีล

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ถ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปิดไว้ 3 วันจึงบอกกับพระรูปอื่นและหลังจากบอกแล้วก็ต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อเดียวกัน อีก 2 ครั้ง อยากทราบว่าจะต้องปริวาสกี่วันครับ

ขึ้นอยู่กับว่าอาบัติ ๒ ครั้งหลังนั้น รวมทั้งหมดปิดไว้กี่วัน บวกกับอีก ๓ วันที่ปิดในครั้งแรก ทั้งหมดคือจำนวนวันที่ต้องปริวาส
ปุจฉา วิสัชนา
เรื่องพระภิกษุทุศิล เรามีวิธีดูอย่างไรว่าพระภิกษุรูปใหนทุศิล อย่างเวลาเราทำบุญเราก็อยากทำบุญกับพระที่เคร่งครัดตามพระธรรมวินัยจริงๆ ดูว่าท่านมีศีลาจารวัตรอย่างไร ทำตามพระวินัยไหม ดังนั้นเราจึงต้องรู้เรื่องพระวินัยบ้างถึงจะบอกได้ว่าท่านทำตามพระวินัยไหม วิธีดูง่าย ๆ ก็คือท่านปฎิบัติกับญาติโยมอย่างไร เช่น พูดจาเลียบเคียงอยากได้ประโยชน์จากญาติโยม หรือเกี้ยวพาราญาติโยมหรือไม่ ท่านอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไหม เห็นแก่เงินหรือเปล่า เป็นต้น
ปุจฉา วิสัชนา
คำว่าโมฆะบุรุษ คำนี้ใช้กับพระภิกษุทุศิล เมื่อเราเห็นพระทุศิลเราควรตำนิพระรูปนั้นหรือไม่ หากมีโอกาสควรตักเตือนท่าน บางท่านอาจขาดการอบรมที่ถูกต้อง จึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หากตักเตือนแล้ว ท่านยังดื้อดึง ก็ควรตำหนิ หากเป็นเรื่องใหญ่ อาบัติหนัก ก็ควรแจ้งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและดำเนินการแก้ไข
ปุจฉา วิสัชนา
ชาวพุทธสกปรกเป็นอย่างไรครับ เข้าใจว่าหมายถึงชาวพุทธที่ไม่มีศีล มีความประพฤติต่ำทราม อาตมาก็เพิ่งได้ยินคำนี้ที่นี่เป็นครั้งแรก
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved