ปุจฉา-วิสัชนา > เอาสติรู้เมื่อไร?
กลับหน้าแรก

เอาสติรู้เมื่อไร?

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 ตุลาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ตัดที่ผัสสะถูกต้องไหมครับ พอรูปมากระทบตา ตาเห็นรูปที่นี้มันจะเกิดการปรุงเเต่งขึ้นในจิต ถ้ารู้ทันอารมณ์ มันก็ไม่เกิดทุกข์โยมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ ให้เเค่รู้เฉยๆ ยังเหลืออีกคำถามหนึ่งครับ การปฏิบัติแบบนี้ต้องมีศีลเป็นฐานหรือเปล่าครับ

แค่รู้เมื่อเกิดผัสสะก็พอ แม้กระนั้นก็ทำยาก ผู้ปฏิบัติใหม่ ๆ รู้ทันเวลาเกิดเวทนาก็พอ ส่วนใหญ่ก็ไม่ทัน ปล่อยให้เกิดตัณหาหรือความอยาก และเลยไปถึงอุปาทาน คือความยึดติด แต่หากรู้ทันเวทนาไม่ปรุงเป็นตัณหา หรือรู้ทันตัณหาไม่ปรุงเป็นอุทาทาน ก็จะไม่ทุกข์ ดูหรือเห็นมันเฉย ๆ ก็พอ แต่ถ้าไม่ไหวจริง ๆ จะใช้อุบายอื่นก็ได้ เช่นหันไปมีสมาธิกับลมหายใจแทน หรือเจริญเมตตา (ในกรณีที่เป็นความโกรธ) หรือพิจารณาถึงโทษของความโกรธ เป็นต้น

ศีลเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้ปฏิบัติได้ดี มีอุปสรรคน้อย หากไม่มีศีล นิวรณ์จะรบกวนจิตใจมาก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved