ปุจฉา-วิสัชนา > ความเบื่อหน่ายทางโลก กับ พระนิพพาน?
กลับหน้าแรก

ความเบื่อหน่ายทางโลก กับ พระนิพพาน?

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 ตุลาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบพระคุณเจ้าครับ การที่เราไม่อยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่แต่ก่อนเราก็นึกสนุกกับมันเขา เรียกว่าจิตที่อยากหยุดนิ่งมั้ยครับท่านและมันเป็นผลนำไปซึ่งนิพพานในอนาคต หรือไม่ครับ

อาจจะเป็นความเบื่อหน่ายชนิดที่เจาะจงต่อสิ่งนั้น ไม่รู้สึกว่ามันมีรสชาติหรือเป็นความสุขอีกต่อไป หรืออาจเป็นเพราะไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไร เป็นความเบื่อหน่ายรวม ๆ ไม่ได้เจาะจงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนไปก็ได้ พอมันหายไปก็จะรู้สึกกระตือรือร้นใหม่ หากมันเป็นความหน่ายที่เรียกว่านิพพิทา อันนั้นจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อพระนิพพานได้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved