ปุจฉา-วิสัชนา > เเยกรูปกับนาม คือ อะไร ?
กลับหน้าแรก

เเยกรูปกับนาม คือ อะไร ?

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 ตุลาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

1. รูปนามคืออะไรครับ เข้าใจว่าเป็นเรื่องกายกับจิต ที่นี้โยมไม่เข้าใจคำว่าเเยกรูปกับนามน่ะครับ

2. เวลานั่งเฉยๆความคิดที่มันเกิดขึ้น พอเรารู้ตามเเล้วมันดับ พอมันเกิดขึ้นอีกรู้ตามทันความคิดเเล้วมันดับไป เป็นแบบนี้ตลอดถูกต้องเเล้วหรือยังครับ

รูป-นาม พูดง่าย ๆ คือ กายและใจ แยกรูปนามหมายความว่า แทนที่จะเห็นว่านี่เป็นฉัน ก็เห็นว่า มีแต่รูปกับนาม ไม่มีตัวฉัน ความรู้สึกว่าตัวฉันหายไป เพราะเห็นว่ามีแต่รูปกับนาม กายกับใจเท่านั้น "ตัวฉัน"เป็นแค่สมมติ แยกรูปนาม เป็นวิปัสสนาญาณ ที่เกิดจากการมีสติเห็นกายและใจอย่างต่อเนื่องตามความเป็นจริง มิใช่เกิดจากการคิดหรือท่องเอา

ข้อ ๒ นั้น ถูกต้องแล้ว แค่ดูรู้เฉย ๆ ไม่ต้องไปตามมัน พอรู้ว่าเผลอคิด ความเผลอหายไป ความคิดนั้นก็จะหายไปด้วย เพราะมีความรู้ตัวมาแทนที่ ขอให้ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องไปจ้องหรือดักรอมัน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved