กลับหน้าแรก

เดินด้วยกัน
producer อนวัช ตุลาคม ๒๕๕๐

เดินเดินไปด้วยกัน   เพื่อสร้างสรรค์โลกใหม่
ให้ดีให้งามตามใจ     ให้สวยให้งามเท่าไร     เริ่มได้ด้วยการเดิน

เดินเดินทีละก้าว     เรียงร้อยเรื่องราวทีละน้อย
บอกต่อกันทีละหน่อย
    ให้ก้าวน้อย น้อยเป็นร้อยก้าว

จะหนึ่งจะน้อย จะร้อยจะพัน     หยดน้ำน้อยน้อย ค่อยค่อยรวมกัน
เป็นธารน้ำใสที่ไหลมาเพิ่ม
    จะเติมแม่น้ำให้เต็ม
โลกป่วยจะช่วยรักษา
    แม่น้ำล้มป่วย เราช่วยเยียวยา
ไม่มีสิ่งใดล้ำค่า
    มากไปกว่าธรรมชาติ

จะเอื้อเฟื้อและเกื้อกูล     สร้างสมดุลที่ยิ่งใหญ่
สู่ป่าเขาลำเนาไพร
    สุดขอบฟ้าที่ว่าไกล      เริ่มได้ด้วยการเดิน
รวมแรงและรวมใจ
   คืนความสดใสสู่ลำปาทาว
ต้องเดินร้อนและนอนหนาว
    ไม่ใช่เรื่องราวที่ยากเย็น

จะหนึ่งจะน้อย จะร้อยจะพัน     หยดน้ำน้อยน้อย ค่อยค่อยรวมกัน
เป็นธารน้ำใสที่ไหลมาเพิ่ม
    จะเติมแม่น้ำให้เต็ม
โลกป่วยจะช่วยรักษา
     แม่น้ำล้มป่วย เราช่วยเยียวยา
ไม่มีสิ่งใดล้ำค่า
    มากไปกว่าธรรมชาติ

เดิน เดินให้สุดทาง     สุดที่ใจจะไปถึง
ถ้าเธอประหวั่นพรั่นพรึง
    มาเกี่ยวก้อยไปด้วยกัน
ตลอดชีวิตจะคำนึง
   คิดถึงแต่ธรรมชาติ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved