กลับหน้าแรก

หน้าแรกธรรมยาตรา
ความเป็นมา
องค์กรร่วมจัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
บทความธรรมยาตรา
รูปภาพ

ตารางการเดินธรรมยาตรา
กิจกรรม
แผนที่
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ลงทะเบียน

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ขวดน้ำประจำตัว ไฟฉาย ผ้าห่ม เต็นท์(ถ้ามี)
ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
เครื่องกันหนาว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved