กลับหน้าแรก

หน้าแรกธรรมยาตรา
ความเป็นมา
องค์กรร่วมจัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
บทความธรรมยาตรา
รูปภาพ

ตารางการเดินธรรมยาตรา
กิจกรรม
แผนที่
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ลงทะเบียน

ตารางกำหนดการเดินปี ๒๕๕๓

วันที่
พักเพล
พักค้างคืน
๓๐ พฤศจิกายน   รวมพลที่วัดบ้านช่อระกา
๑ ธันวาคม (๘ กม. ถึง)วัดบ้านนาฝาย (๖ กม. ถึง) วัดบ้านตาดโตน
๒ ธันวาคม (๓ กม. ถึง) หน่วยจัดการต้นน้ำลำปะทาว (๖ กม. ถึง) วัดบ้านห้วยหมากแดง
๓ ธันวาคม (๔.๕ กม. ถึง) วัดบ้านวังโพน (๔ กม. ถึง) วัดบ้านซับสมบูรณ์
๔ ธันวาคม (๘ กม. ถึง) วัดบ้านวังน้ำเขียว (๘ กม. ถึง) วัดบ้านกกผึ้ง
๕ ธันวาคม (๓ กม. ถึง) วัดบ้านลาดผักหนาม (๕ กม. ถึง) วัดบ้านท่ามะไฟหวาน
๖ ธันวาคม (๗ กม. ถึง) วัดบ้านท่าทางเกวียน (๑๐ กม. ถึง) วัดป่ามหาวัน(ภูหลง)
๗ ธันวาคม ระหว่างทางเดินกลางป่า (๘ กม. ถึง) วัดบ้านตาดภูทอง
๘ ธันวาคม แยกย้ายกลับบ้าน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved