กลับหน้าหลักธรรมยาตรา
กลับหน้าแรก

หน้าแรกธรรมยาตรา
ความเป็นมา
องค์กรร่วมจัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
บทความธรรมยาตรา
รูปภาพ

ตารางการเดินธรรมยาตรา
กิจกรรม
แผนที่
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ศูนย์ประสานงานโครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว
วัดป่าสุคะโต ม.๘ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
โทร. ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔

ลุงจุล ๐๘๔-๖๐๖-๗๗๙๒
วิชัย ๐๘๕-๐๒๖๓๖๘๒
พล ๐๘๙-๔๒๖-๓๒๗๑

ชมรมเด็กรักนกเลขที่ ๘ ม.๑๑ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
โทร.๐๔๔-๑๓๒-๕๗๙

หรือสนับสนุนได้ที่
ชื่อบัญชี นายวิชัย นาพัว และนายฉัตรชัย โรจน์เรืองไร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เลขที่บัญชี 257-2-44147-7
สาขาชัยภูมิ ประเภทออมทรัพย์ หรือธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม นางสาวศรีนวน ชัยนคร
หรือร่วมบริจาคเป็นสิ่งของ เสื้อผ้า

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved